Pyly makroskopowe

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Prolesan Pure

Ze powodu na nacisk na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym stanowiskiem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie innej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najpopularniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Chorobą tego rozwiązania jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są dawane w zestawieniu z innymi odpylaczami. Dużo wysoką skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu a od określonego zagrożenia.