Pospiech sjp

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na naszej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów stawia się inne środki gaśnicze. Najprostszym jest oczywiście woda. Przecież nie w każdym przykładu można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że można ją kojarzyć tylko w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie można z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę daje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. I w obecnych przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.