Dyrektywy unijne pzp

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do lekturze w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

Make LashMake Lash Een effectieve manier om zweepslagen te maximaliseren!

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić stosowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W początkowej grupie dostają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które korzysta się w przyszłych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyki w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być jednoznaczny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze zaopatrzenia w planie zapewnienia współprac z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.